Neli ürgelementi – neli ilmasammast

Neljale ürgelemendile toetub pea kogu põlisrahvaste maailmatunnetus ja tasakaaluõpetus. Kui meie mõnes eluvaldkonnas asjad ei lähe soovitud kujul, kogeme puudust või kannatusi, siis tuues tasakaalu läbi ürgelementide väe saame oma eluväge harmoniseerida. Kui aga ürglementide tasakaal on just meie jaoks ideaalselt paigas, on eluratta (manaratta, saatuseratta, õnneratta – heal lapsel minu nime 🙂 ), veeremine meie jaoks tajutav sujuva ja meeldivana. Ideaalne tasakaal ei tähenda sugugi seda, et kõiki neid elmente peaks olema täpselt võrdselt, vaid just seda, et tunnetama enda jaoks sobivat balanssi. Vahel on tasakaaluks vaja ühte või kahte elementi lisaks tuua, vahel aga mõnda just vähendada. Näiteks inimesel, kes on pidevalt vihane ja võib-oll ajuba kanantab maksaproblemide käes füüsilisel tasandil, tasuks kaaluda tuleelemendi vähendamist. Samas inimene, kes ei suuda alustatud projekte lõpuni viia, jätab koole pooleli või ei suuda suhteid elutervelt lõpetada, võib abi olle vee-elemendi ja sügisekaare tugevdamisest. 

 

ÕHK

Õhuelemendi kodu on idakaares. Sellele vastab varahommikune ja kevadine aeg.

 

Õhuenergia toob meie ellu värskust, puhtust, uusi algusi, ideid, vaimsust, inspiratsiooni, aga ka värske armumise energiat ja elevust.
 
Leia soovitavalt kõrge ja tuuline koht, kujusta, kuidas tuul puhub pea aegunud ja saastunud mõttemustritest puhtaks ja toob uusi ideid, värskeid taipamusi ning väestab uute alguste ja tegutsema hakkamise energiaga. Hinga teadlikult – kõhuhingamine, pranayamad.
 

TULI 

Tuleelemendi kodu on lõunakaares. Sellele vastab keskpäevane ja südasuvine aeg. 

Tuli, päike on meie eluenergia allikas, vastutades meie elukire, seedetule (sh kuidas seedime ka nt informatsiooni, teistsugust maailmavaadet, meiega asetleidvaid olukordi jms) ja külluse eest meie elus. Tule elemendi vastutustusalasse jääb elu täiel rinnal vastuvõtmine, alustatu edendamine ja kasvatamine, elust saadav nauding, reisid, matkad, uute paikade, inimeste, olukordade, kõige uue avastamine ja senitundmatule avardumine, seksuaalsus ja selle igakülgne nautimine.

Muistse Egituse Ka-keha tugevdamise praktika õpetab, kuidas Ra ehk päikesevalgust teadlikult läbi päikesepõimiku või ka käbinäärme sisse hingata ja välja hingates kujustada, kuidas see mööda meie energiakeha laiali valgub, selle helendama paneb, iga hingatõmbega seda tugevdades ja väestades.

Tuli on neljast ürgelemendist kõige kiirema transformeeriva jõuga ja seetõttu on tule väge põlisrahvaste kultuurides iidsetest aegadest austatud ning pöördutud palvetes tulevaimu poole puhastumiseks, vanast vabanemiseks, uuele ruumi tegemiseks ja oma soovide ning taotluste saatmiseks tule transformeeriva jõu läbi vaimude maailma.

Tuli sümboliseerib ka kodu südant, tulekollet keset maja, armastusega perele valmistatud väekat toitu, millesse on loitsitud sisse tähendussõnad, mis toovad lähedastele küllust, tervist, väge ja õnne.

 

VESI

Vee-elemendi kodu on läänekaares. sellele vastab õhtune ja sügisene aeg. 
 
Vesi moodustab ⅔ meie keha massist. See, kuidas me suhestume veega, näitab kuidas me suhtume iseendasse. Kui palju me teadvustame vee puhtust ja kvaliteeti, seda nii oma joogivee osas kui ka looduse hoidmise osas? Vesi on tunnete ja emotsioonide kandja. Vesi mäletab nii meie lapsepõves kogetud tundeid, aga kannab ka esivanemate, vereliinide mälu ning eelmiste elude kogemusi.
 
Vesi aitab puhastada kehasse kinnijäänud emotsioone, mis takistavad energia vaba voolamist. Kui selline blokeering on emotsionaalkehas piisavalt kaua, väljendub see varem või hiljem haigusena füüsilises kehas. Kinnijäänud emotsioonide vabastamiseks on suurepärane meetrod Brandon Bays Rännakuteraapia või šamanistlik hingeosade tagasitoomise praktika. Uuri nende praktikate kohta rohkem või kirjuta lahkesti.
 

MAA 

Maaelemendi kodu on põhjakaares. Sellele vastab öine ja talvine aeg.

Maa element vastutab materiaalsete struktuuride eest meie elus, aitab hoida, säilitada stabiliseerida. Samuti kogemustest õppida, järeldusi teha, kogetut integreerida, saadud õppetundide tuuma mõista ja seeläbi kasvada. Põhjakaarest saame kutsuda ka vaimabilisi, väeloomi ja – linde, ülestõusnud meistreid, nähtavaid ja nähtamatuid õpetajaid enda teejuhtideks ja mentoriteks. 

Maaema ehk Gaia on elusorganism, kellega me loomulikult elame ja hingame ühtses rütmis. Proovi maa elemendiga suhestuda nt võimalikult palju paljajalu käies, maapinnal lebades (sünkroniseeri oma hingamine ja rütm teadlikult Maaema rütmiga), aiatöid tehes, metsas jalutades, tunneta erinevate puude energiaid. Halba energiat imavad aktiivselt haab ja toomingas, tervendavad paju ja kask (viimane eriti naisenergiat), energiat annavad tamm, kuusk, mänd ja seeder.
 

MANATARAS ehk HINGE DIAGRAMM

 Teades ja tunnetades ürgelementide omadusi ja vastutusvaldkondi meie elus, saame me üldjuhul piisava kogemuse olemasolul endasse vaadates intuitiivselt aru, millist väge on vaja kasvatada või millist tagasi hoida. Kui tahaks aga suuremat kindlust ja selgust selles osas, siis saan Sind toetada nn hingediagrammi joonistamise ja lahtimõtestamisega. Tegeemist on intuitiivse protsessiga, mis heidab valgust alateadvuse pimedamatele soppidele ja toob nähtamatu nähtavaks. Diagrammi saab joonistada iga oma elu valdkonna kohta nt armastus, suhted, küllus, eneseteostus, sotsiaalsus, õpingud, liidriks olemine, vaimsus, tervis, tasakaal töö ja eraelu vahel jne. Ühe valdkonna meditatiivses seisundis joonistamisele ning lahtimõtestamisele kulub umbes tund aega, mille käigus saad enda kohta põnevat teada ning kuhjaga soovitusi kaasa.